A project in this year’s festival at Keio University was that female college students expressed their love to you for 100 yen. All of the sales is supposed to be donated to quake-hit areas.

  •  
  • 420
  • 1
  • 1
  • English 
Dec 3, 2011 00:54
http://niheibei.com/post/13630299285/a-project-in-this-years-festival-at-keio

今年の慶応大学学園祭の企画のひとつは、女子大生が100円で告白してくれるというものでした。売り上げは全額、地震被災地に寄付されるそうです。

keiou daigaku no gakuensai no kikaku no hitotsu wa, jyoshidaisei ga hyaku en de kokuhaku shitekureru toiu mono deshita. uriage wa zengaku, jishin hisaichi ni kifu sareru soudesu.

Thanks for reading!^^
Tommy
http://niheibei.com/
http://robotommy.com/
http://www.tommyjp.com/