Vietnamese for Everyone who can speak English or Japanese. Top
 
 

 
 

1
Members

0
Threads

0
Comments

Group Description

Xin chào mọi người.

Nếu các bạn đang muốn học Tiếng Việt, hãy tham gia nhóm này nhé.
Tôi là người Việt Nam, có thể hiểu tiếng Anh và Tiếng Nhật.

Hello everyone.
If you want to improve your Vietnamese, please join this group.
I am Vietnamese, I can speak English and Japanese.
Hope to make friend with all of you.