Hej!

  •  
  • 28
  • 0
  • 1
  • Swedish 
Jun 1, 2019 01:38
Jag försöker lära mig Svenska igen. Jag läser svensk tidningar på internet. Jag vill läser böcker också, men jag studerar för universitetexaminer och har inte mycket fritid för språk. Jag är en genetikstudent och har examiner om ämnen som djuretveckling och immunopatologi. Jag har avslutat 3 och måste göra 4 mer!
I am trying to learn Swedish again. I am reading Swedish newspapers on the internet. I want to read books as well, but I am studying for university exams and don't have much free time for languages. I am a genetics student and have exams on subjects like animal development and immunopathology. I have completed 3 and have to do 4 more!