Beskriv foton

  •  
  • 117
  • 0
  • 2
  • Danish 
Nov 19, 2017 01:16
Pigen sidder på sangen. Hon tænker, “Hvad skal jeg ha på mig til skolen i morgen? Er min sorte skjorte ren? Det er strålende ude så jeg behøver ikke tage min skindjakke.”

I mellemtiden sidder drengen sammenkrøbet mod væggen. Han var ikke rar mod sin mor så fik han sidder alene til han blev rolig. Men han er endnu vred. Hvorfor måste mor altid sige at han skulle tage af skoene mens han er indenfor huset? Han kan ikke lide om slippers!

Om drengen tænkte at han havde det svært, da stakkels far! Han havde været arbejdsløs i tre uger. Hvorfor ved han ikke. Han tænkte at han var en duelig og faglig arbejder med tjekket stil. Men trods alle interviewer fik han inget job. Avisen havde ingen.

Men på gulvet sad babyn og ældre søsteren. De havde det så sjovt sammen. Søsteren passede på meget godt af babyn. Hon kunne være særlig høflig og rar. Når hun bliver vuxen ville hun arbejde som en lærer eller førskolelærer i nogen børnehave.

Mor sidder i sofan. Hun var travl tidligere i dagen med arbejdet. Hun kom hem til en strålende dag og ville have bare en stund at hvile sig. I aften skal hun lave middag mens sin mand kigge på t.v. Han har været arbejdsløs for en stund men det kommer at ordne sig. Men lige nu sidder hun i sin grønne skjorte i sin gule sofa och glæde sig over rolighet.
The girl sits on the bed. She thinks, "What should I wear to school tomorrow? Is my black shirt clean? It is sunny outside, so I don't need to take my leather jacket."

Meanwhile, a little boy crouches against the wall. He was not nice to his mother, so he had to sit alone until he became calm. But he is still angry. Why does his mother always say that he needs to take off his shoes when he is inside the house? He doesn't like slippers!

If the boy thought he had it bad, then poor Father! He has been jobless for three weeks. He doesn't know why. He thought that he was a competent and professional worker with a sharp sense of style. But despite all the interviews, he hasn't got a job. The newspaper doesn't have anything, either.

But on the floor sat the baby and his older sister. They have played nicely together. The sister takes very good care of the baby. She could be very polite and sweet. When she grows up, she wants to work as a teacher or a preschool teacher in some kindergarten.

Mom sits on the couch. She was busy earlier in the day with work. She came home to a sunny day and wanted to just have a a while to rest. In the evening, she'll make dinner while her husband watches t.v. He has been jobless for a while, but it'll sort itself out. But right now she sits in her green short on her yellow couch and enjoys the peacefulness.