تعطیلات

  •  
  • 193
  • 0
  • 4
  • Persian 
Dec 23, 2013 00:26
تعطیلات
در چین ۲ نوع تعطیلات دارد .
یک نوع تعطیلات تاریخ میلادی است ،دیگری تاتیلات تاریخ کشاورز است
تعتیلات چین که من بیشترین دوست دارم جشن بهاره است
جشن بهاره از اولین روز تا پانزدهمین روز تاریخ کشاورز است
در روزهای تعتیلات جشن بهاره ما با خانواده جمع میشویم و برای دیدار نسبی مان به خونه شان میرویم
انسانی که در شهرهای دیگر کار میکند قبل از تعطیلات به خونه بر می گردند .
بچه ها میتونند عیدی بگیرند
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app