עברית שלב א \ דף 131

  •  
  • 349
  • 0
  • 2
  • Hebrew 
Jan 20, 2014 22:04
עברית שלב א \ דף 131

E

0 My room is small
החדר שלי קטן

1 Our dog is sitting
כלב שלנו ישב

2 His father is angry
האב שלו הוא כועס

3 Her pencil is on the table
עיפרון שלה על השלחן

4 Your son is smart
בן שלך הוא כחם

5 Your (f) mother is pretty
אמא שלַך היא יפָה

F

0 הַאִם זאת המכונית של שושנה? כן, זאת המכונית שלָה
Is this car Shoshana's? Yes, this is hers.

1 האם זה הדוד של יעקב? כן זה הדוד שלו
Is this Jacob's uncle? Yes, this is his uncle

2 מרים, זה הכדור שלָך? כן הכדור שלי
Miriam, is this your ball? Yes it's mine

3 איפה הספרים של חנה ולאה? הספרים שלהן על השלחן
Where are Hannah and Leah's books? Their book are on the table

4 איפה המחברת שלי? דוד, המחברת שלךָ על חשלחן
Where is my notebook? David, your notebook is on the table

5 ילדים, איפה המורָה שלכם? המורָה שלנו בכתה
Children, where is your teacher (f)?
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app