Tagalog Skype 32

  •  
  • 125
  • 3
  • 2
  • Tagalog 
Feb 2, 2019 07:37
Abala ako sa lumipat sa ibang lungsod. Ako din ay nasa bakasyon sa Pilipinas. Kailan lang bumalik ako sa bahay. Kumusta ang lahat sa iyo? Miss ako ang Miami.

I was busy moving to another city. I also was on vacation in the Phillippines. I recently returned home. How is everything with you? I miss Miami.