Mandarin Hellotalk 635 中文

  •  
  • 46
  • 0
  • 1
  • Mandarin 
Sep 3, 2019 06:52
你在健身中心跑步多少?我可以跑步差不多一英里。我希望我可以运动多。我喜欢跑外面篮球场上。

How much do you run in the fitness center? I can run almost a mile. I hope I can exercise more. I like to run outside on the basketball court.

ni zai jianshen zhongxin paobu duoshao? wo keyi paobu chabuduo yi yingli. wo xiwang wo keyi yunong duo. wo xihuan pao waimian lanqiu changshang.