Arabic Hellotalk 57 العربية

  •  
  • 68
  • 1
  • 3
  • Arabic 
Sep 2, 2019 06:31
أنا سعيد لرؤيتك مرة أخرى
سأذهب إلى مطعم
هل ترى المدينة؟
أنا ارى المدينة

I am happy to see you again
I will go to the restaurant
Did you see the city?
I see the city

ana saied liryatik maratan ukhraa
saadhab iilaa mattaam
hal taraa al medina
ana araa al medina