Chinese Skype 254 中文

  •  
  • 518
  • 1
  • 6
  • Mandarin 
Sep 11, 2015 08:49
我有wechat,但是我忘了我有了因为我 好久没有用它。我可以用它再一次。

我觉得他在工作高兴。我从来没有觉得他离开工作。我总是觉得他会呆在在同一的工作。


I have wechat, but I forgot I had it because I have not used it in a long time. I can use it again.

I thought he was happy at his job. I never thought he would leave the job. I always thought he would stay in the same job.


Wo you we chat, danshi wo wangle yinwei wo haojiu meiyou yong ta. Wo keyi yong ta zai yici. Wo conglai meiyou juede ta likai gongzuo. Wo zongshi juede ta hui daizai zai tongyi de gongzuo.