Mandarin Skype 431 中文

  •  
  • 256
  • 0
  • 2
  • Mandarin 
Apr 27, 2018 07:23
最后,交通消失。我可以给你房间的折扣券。在壁橱,你会看毛巾。我很失望客人在这个酒店有一个坏态度。

Finally the traffic went away. I can give you a room discount. In the closet, you will see a towel. I am disappointed that the guests in this hotel have a bad attitude.

zuihou jiaotong xiaoshi. wo keyi gei ni fangjian de zhekou quan. zai bichu, ni hui kan maojin. wo hen shiwang keren zhege jiudian you yige huai taidu.