Innvandring

  •  
  • 1717
  • 0
  • 1
  • Norwegian 
May 22, 2017 03:21
Innvandring og utvandring er et veldig aktuelt tema også i vår moderne verden. Fortell om årsaker til at folk flytter, og utfordringer og muligheter knyttet til det å flytte til et nytt land. Fortell om dine egne opplevelser og erfaringer med det å flytte til Norge.

Mennesker som kommer fra andre kulturer, har ofte et annet språk, andre matskikker, bruker andre klær, og har kanskje en annen religion enn de lokaler har. Innvandring gir oss mange muligheter, men også noen utfordringer. Kulturen er viktig for identiteten vår, og den påvirker verdiene våre.

Da man bestemte seg å flytte til et nytt land, er det kommer alltid til å møte nye utfordringer her i landet. For det første, er det språk. For eksampel, er det vanlig å snakke norsk i Norge. Selv om flest nordmenn kan snakke godt engelsk nok, liker de å prate med deg på norsk. For meg er kultur en følelse av å være hjemme. Det er noe jeg plutselig føler, ikke hele tida, men i små glimt. Det kan være en lukt, eller det å se et landskap, eller å føle at jeg har noe til felles med andre. Til de som bor i Norge, er norsk en av de norske kulturer. Språker er inngangen til å forstå en kultur. Det er alltid lettere for barn som skal lære nye ting enn de som er ikke unge lenge. Så det er den første utfordringen som man knyttet til.

For det andre, er matskikker og klær. Nordmenn er vant til å spise matpakke slik to brødskiver, ei skive med ost, ei med leverpostei hverdag i lunsjen. Da jeg brgynnet å spise matpakke hverdag, blir jeg lei av brød veldig snart. Noen ganger har jeg lyst til å spise varm lunsj, derfor har jeg sluttet å ta med meg matpakke til lunsj. Til meg bruker jeg meg sammen klær både her i Norge og i Kina. Men jeg har hørt fra en innvandrerkvinne som har bodd i Norge i mange år, forteller at hun fortsatt bruker klær som skiller seg ut i lokalsamfunnet der hun bor. Hun forteller at hun har mistet alt av sin opprinnelige kultur, og at det eneste som fortsatt binder henne til den kulturen hun vokste opp i, er klærne og religionen.

For det tredje, er det jobb. Norske arbeidsgivere er usikre når de skal velge en person fra en annen kultur. Og det er litt dumt. Alle må ikke være like og tenke likt på en arbeidsplass. Mange politikere og økonomer mener at Norge trenger større arbeidsinnvandring i framtida for å få nok folk til alle jobber. Det er mange gamle her i landet. Da kan det bli for få unge til å gjøre alle jobbene. På en måte er det en mulighet til nye innvandrere.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app