Νοέμβριος 2018

  •  
  • 157
  • 0
  • 4
  • Greek 
Dec 6, 2018 21:38
Πριν λίγες μέρες μου ακύρωσαν τη συνδρομή στο GreekPod101.com γι' αυτό θα μπορώ να γράφω ελληνικές προτάσεις μόνο στο HiNative, είτε εδώ στο Lang-8.