Politik och religion

  •  
  • 78
  • 1
  • 2
  • Swedish 
May 4, 2018 18:54
Politik och religion

Jag vet att politik och religion är känsloladdad frågor. Det är bättre ibland att undvika detta ämnen till exempel under familj möten eller på jobbet. Det kan sätta igång extrema känslor. Ibland sker det att man kan bråka med varandra om politik eller religion. Alla tror olika. Detta ämnen tillhör till känsliga frågor. Både politik och religion är viktiga men bör de kanske hållas utnaför arbetsplatsen. Alla har rätt att uttrycka sin åsikt men arbsersplatsen inte är lämplig platsen att göra det. Enligt sociologer ämnen som kan dela sammanhälle bör inte betonas på jobbet. Enligt både stats-lagen och EU-lagen man har rätt att välja sin tro och arbetsgivare har rätt att avgöra om det är lämplig eller ej med religiösa och politiska sympoler på arbetsplatsen. Många tror att det kan bli anstötlig och alla symboler bör ta bort. Arbetsgivare kan besluta vliken kläder är lämpliga på arbetsplatsen. Det kan hjälpa att undvika konflikter mellan olika religioner. Den bästa sätt att undvika det är att klä på sig neutrala kläder som inte provocerar. Man bär undvika att prata om religiös tillhörighet och motstånd till religiösa tillhöringhet. Det kan bli förakt för andra. När det gäller om politik tror jag att man bör också undvika vissa ämnen på arbetsplatsen. Man vill kanke inte höra om vad du tror på eller vad tänker du om opposition till exempel. Många tror att det är lätt att skada familj eller kompis förhållande när man pratar om politik. Men tror jag att det är inte politik som är skydlig då, men manniskör som inte kan prata med varandra om det och börjar att skrika och försöker att övertala till varandra till sina rättigheter. Den bästa sätt att prata om politik är att prata om det utan känslor och man måste vara öppna till argumenter från andra sidan. Det är svårt att diskutera om politik utan känslor när man se på TV att politiker inte skakar hand. Det kan dela ett samhälle och leda till onödig stress. Jag tror att både politik och religion är retliga ämnen och man bör prata om det lungt i synerhet före valdagen.