I am tired.

  •  
  • 225
  • 0
  • 1
  • English 
Jun 18, 2015 03:04
I am tired. I returned home just now. I would like to rest and drink coffee. I have got a long night. I am going to study today.

Jestem zmęczona. Dopiero teraz wróciłam do domu. Chciałabym odpocząć i napić się kawy. Czeka mnie długa noc. Zamierzam się uczyć dzisiaj.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app