Chị ấy tên là Barbie.

  •  
  • 446
  • 9
  • 6
  • Vietnamese 
Jun 24, 2017 11:59

Chị ấy tên là Barbie. Barbiề là người Mỹ và tôi nghĩ Barbie rất ngu ngốc. Chị ấy nổi tiếng Anh và không muốn học các ngôn ngữ ngoài quốc. Chị ấy rất đẹp, nhưng tôi không thích Barbie vì tôi không thích người ngu ngốc. Rất nhiều người Mỹ thích người đẹp và ngu ngốc. Tôi rất buồn.