Tôi muon di dên ̀ô Viêt Nam.

  •  
  • 525
  • 2
  • 7
  • Vietnamese 
Apr 4, 2016 06:17
Tôi muon di dên ̀ô Viêt Nam. Tôi muon hoc tiêng Viet va tôi co the hoc voi nguoi Viêt. Ho cũng co the hoc tiêng anh. Tôi muon giup ho.