Ня-бо 1-р ангийн оюутнууд хичээлийн шалгалт өгсөн.

  •  
  • 183
  • 0
  • 0
  • Mongolian 
Dec 27, 2016 12:19
Ня-бо 1-р ангийн оюутнууд хичээлийн шалгалт өгсөн.