Энэ бол орос зайрмаг.

  •  
  • 431
  • 1
  • 1
  • Mongolian 
Jan 27, 2016 17:58
Энэ бол орос зайрмаг. Би энэ зайрмгыг идэх дуртай. Үнэ нь 11000₮/КГ.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app