Манай сургууль өвлийн амралт болсон.

  •  
  • 197
  • 2
  • 1
  • Mongolian 
Jan 28, 2016 13:37
Манай сургууль өвлийн амралт болсон. Сурагч огт байхгүй учраас би өдөр бүр ангидаа ирээд энд байдаг тасалгааны ургамалд усалах ёстой.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app