үдэлтийн бэлэг

  •  
  • 144
  • 0
  • 0
  • Mongolian 
Dec 23, 2016 15:19
Манай сургуулийн ХФАА-ийн 3-р ангийн сурагчид надад үдэлтийн бэлэг өгсөн. Эд нар нь хоёр жижигийн цүнх, шагай, эсгий гэр. Манай сургуулийн ХФАА-ийн 2-р ангийн сурагчид надад үдэлтийн бэлэг өгсөн. Эд нар нь монгол эмээл, хадаг. Манай сургуулийн Ойжуулалтын 3-р ангийн сурагчид надад үдэлтийн бэлэг өгсөн. Энэ нь монгол зураг. Их баярлалаа.