Энэ туркын гоё шоколад.

  •  
  • 201
  • 1
  • 0
  • Mongolian 
Dec 23, 2016 15:26
Би манай сургуулийн ХФАА-ийн 2-р, 3-р, Ойжуулалтын 2-р, 3-р ангийн сурагчидад шинэ жилийн бэлэг өнсөн. Энэ нь туркын гоё шоколад.