календарь

  •  
  • 280
  • 1
  • 1
  • Mongolian 
Jan 25, 2016 12:06
Нэг JICA-ийн календарь манай сургуулийн захиралд өгсөн. Тэгээд өөр JICA-ийн календарь ангидаа өлгөсөн.

ХФАА-ийн 3-р ангийн сурагчид надад төгсөлтийн бэлэг өгсөн. Баярлалаа.