монгол хэлний шалгалт өгсөн

  •  
  • 296
  • 1
  • 1
  • Mongolian 
Feb 22, 2016 12:02
2016 оны 1 дүгээр сар 22-23, би Улаанбаатарт монгол хэлний шалгалт өгсөн. Энэ шалгалт бол TOEFL(Test of English as a Foreign Language)шиг унших, бичих, ярих, сонсох шалгалттай. Гадаад хүн энэ шалгалтд өндөр амжилт өгөх хэцүү гэсэн. Тэр үед би монгол хэлийг 1 жил сурч байгаа учраас энэ шалгалтын амжилт сайн биш байлаа.

Түвшин тогтоох шалгалтын дүн

Нийт дүн: 640 оноо. Дээд оноо: 1000
Үнэлгээ: 4-5. My level: intermediate B to intermediate A

Унших: 163.8 оноо. Дээд оноо: 250
Үнэлгээ: 4

Бичих: 140 оноо. Дээд оноо: 250
Үнэлгээ: 5

Ярих: 170 оноо. Дээд оноо: 250
Үнэлгээ: 4

Сонсох: 166.6 оноо. Дээд оноо: 250
Үнэлгээ: 4

Beginner C, 1-30 points, JICA’s level: 8
Beginner B, 31-60 points, JICA’s level: 8
Beginner A, 61-90 points, JICA’s level: 7
Intermediate C, 91-119 points, JICA’s level: 6
Intermediate B, 120-147 points, JICA’s level: 5
Intermediate A, 148-175 points, JICA’s level: 4
Advanced C, 176-200 points, JICA’s level: 3
Advanced B, 201-225 points, JICA’s level: 2
Advanced A, 226-250 points, JICA’s level: 1


2015 оны 1 дүгээр сар 31ны түвшин тогтоох шалгалтын дүн

Нийт дүн: 444 оноо. Дээд оноо: 1000
Үнэлгээ: 5-7. My level: beginner A to intermediate B

Унших: 145 оноо. Дээд оноо: 250
Үнэлгээ: 5

Бичих: 100 оноо. Дээд оноо: 250
Үнэлгээ: 6

Ярих: 120 оноо. Дээд оноо: 250
Үнэлгээ: 5

Сонсох: 79 оноо. Дээд оноо: 250
Үнэлгээ: 7