тэр хүмүүс тооцоог нь төлсөн

  •  
  • 248
  • 2
  • 0
  • Mongolian 
Dec 26, 2016 15:14
Би манай сургуулийн багш нартайгаа хамт ОРГИЛ гэдэг хятад ресторанд өдрийн хоол идсэн. They treated me to lunch with a free hand(тэр хүмүүс тооцоог нь төлсөн).