Chapter 4 Question Translations

  •  
  • 281
  • 0
  • 2
  • Esperanto 
Jun 23, 2015 03:54
Leciono 04 - Paĝo 10

Translate to Esperanto (without answering the questions):

1. Does your father collect postage stamps?
Ĉu via patro kolektas poŝtmarkojn?

2. Did the son forget the milk?
Ĉu la filo forgesis la lakton?

3. Are the children eating sandwiches?
Ĉu la infanoj manĝas sandviĉojn?

4. Does a healthy boy drink milk?
Ĉu sana knabo trinkas lakton?

5. Will the father wash the small cups?
Ĉu la patro lavas la malgrandajn tasojn?

6. Did the new (female) teacher forget the book?
Ĉu la nova instruistino forgis la libron?

7. Do they sell tea and coffee?
Ĉu ili vendejas teon kaj kafon?

8. Does the sick daughter write badly?
Ĉu la malsana filino skribas malbone?

9. Are they good friends?
Ĉu ili estas bonaj amikoj?

10. Does your brother sell books and newspapers?
Ĉu via frato vendas librojn kaj ĵurnalojn?