Sumulat ng Tagalog

  •  
  • 474
  • 0
  • 2
  • Tagalog 
Oct 19, 2010 22:33
Tagalog ang interface mo ng Lang-8 ngayon.

Magaling ito para sa pag-aral ng Tagalog.
Ano'ng lahok? -- Diary.
Ano'ng larawan? -- Photo.
Ano'ng pamagat? -- Title.

Baguhin ba niyon din ang interface sa wikang pag-aaral niyon?
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app