Popular Entries

These journals got a lot of views recently. ('Public' entries only.)

Nataluwechka If you make a correction, you will get 2 times the normal amount of L points.

Polityka ukraińska jest dość liberalne w porównaniu do wielu krajów europejsk...

Polityka ukraińska jest dość liberalne w porównaniu do wielu krajów europejskich, ale praktyka administracyjna władz państwowych i samorz...
  • 0
  • 0
  • Polish 
Jun 23, 2018 03:32

These journals got a lot of comments recently. ('Public' entries only.)

Nataluwechka If you make a correction, you will get 2 times the normal amount of L points.

Polityka ukraińska jest dość liberalne w porównaniu do wielu krajów europejsk...

Polityka ukraińska jest dość liberalne w porównaniu do wielu krajów europejskich, ale praktyka administracyjna władz państwowych i samorz...
  • 0
  • 0
  • Polish 
Jun 23, 2018 03:32

These journals got a lot of corrections recently. ('Public' entries only.)

Nataluwechka If you make a correction, you will get 2 times the normal amount of L points.

Polityka ukraińska jest dość liberalne w porównaniu do wielu krajów europejsk...

Polityka ukraińska jest dość liberalne w porównaniu do wielu krajów europejskich, ale praktyka administracyjna władz państwowych i samorz...
  • 0
  • 0
  • Polish 
Jun 23, 2018 03:32