Popular Entries

These journals got a lot of views recently. ('Public' entries only.)

neal

Hello.

Hello. So kamakalian lamang, nagtututo ako ng Tagalog (by reading) mga tula ng Tagalog tapos binibasa ako na isang salita (which was) ...
  • 0
  • 1
  • Tagalog 
Jan 23, 2017 08:53

These journals got a lot of comments recently. ('Public' entries only.)

neal

Hello.

Hello. So kamakalian lamang, nagtututo ako ng Tagalog (by reading) mga tula ng Tagalog tapos binibasa ako na isang salita (which was) ...
  • 0
  • 1
  • Tagalog 
Jan 23, 2017 08:53

These journals got a lot of corrections recently. ('Public' entries only.)

neal

Hello.

Hello. So kamakalian lamang, nagtututo ako ng Tagalog (by reading) mga tula ng Tagalog tapos binibasa ako na isang salita (which was) ...
  • 0
  • 1
  • Tagalog 
Jan 23, 2017 08:53