Popular Entries

These journals got a lot of views recently. ('Public' entries only.)

toaskjdfl

"Kasi... tuloy" With native lang

Tila kailanma'y nagkakamali ako tuwing subukan kong gamitin ang balangkas ng balarila ng katagang "kasi" at "tuloy.&qu...
  • 3
  • 1
  • Tagalog 
Aug 15, 2017 10:40

These journals got a lot of comments recently. ('Public' entries only.)

toaskjdfl

"Kasi... tuloy" With native lang

Tila kailanma'y nagkakamali ako tuwing subukan kong gamitin ang balangkas ng balarila ng katagang "kasi" at "tuloy.&qu...
  • 3
  • 1
  • Tagalog 
Aug 15, 2017 10:40

These journals got a lot of corrections recently. ('Public' entries only.)

toaskjdfl

"Kasi... tuloy" With native lang

Tila kailanma'y nagkakamali ako tuwing subukan kong gamitin ang balangkas ng balarila ng katagang "kasi" at "tuloy.&qu...
  • 3
  • 1
  • Tagalog 
Aug 15, 2017 10:40