Popular Entries

These journals got a lot of views recently. ('Public' entries only.)

toaskjdfl If you make a correction, you will get 2 times the normal amount of L points.

Pagsubok gumamit ng bihirang panlapi With native lang

Okay... nátutúnan ko kung papaano gamítin itong virtual keyboard na máipangmámakinílya ng kudlit. Makadúrog-pusò pára sakanya tuwing may...
  • 0
  • 0
  • Tagalog 
Oct 21, 2017 22:57

These journals got a lot of comments recently. ('Public' entries only.)

toaskjdfl If you make a correction, you will get 2 times the normal amount of L points.

Pagsubok gumamit ng bihirang panlapi With native lang

Okay... nátutúnan ko kung papaano gamítin itong virtual keyboard na máipangmámakinílya ng kudlit. Makadúrog-pusò pára sakanya tuwing may...
  • 0
  • 0
  • Tagalog 
Oct 21, 2017 22:57

These journals got a lot of corrections recently. ('Public' entries only.)

toaskjdfl If you make a correction, you will get 2 times the normal amount of L points.

Pagsubok gumamit ng bihirang panlapi With native lang

Okay... nátutúnan ko kung papaano gamítin itong virtual keyboard na máipangmámakinílya ng kudlit. Makadúrog-pusò pára sakanya tuwing may...
  • 0
  • 0
  • Tagalog 
Oct 21, 2017 22:57