Popular Entries

These journals got a lot of views recently. ('Public' entries only.)

kiyoshi

อูเบอร์ 2

นักข่าวบอกว่าศาลตัดสินแล้วที่แอฟลิเคชั่นของอูเบอร์เองถูกกฎหมายแต่คนขับรอูเบอร์ถ้าเขาไม่มีใบขับขี่สาธารณะแล้วผิดกฎหมาย ยังต้องมีป้ายสี่เขี...
  • 1
  • 2
  • Thai 
Mar 23, 2017 09:13

These journals got a lot of comments recently. ('Public' entries only.)

kiyoshi

อูเบอร์ 2

นักข่าวบอกว่าศาลตัดสินแล้วที่แอฟลิเคชั่นของอูเบอร์เองถูกกฎหมายแต่คนขับรอูเบอร์ถ้าเขาไม่มีใบขับขี่สาธารณะแล้วผิดกฎหมาย ยังต้องมีป้ายสี่เขี...
  • 1
  • 2
  • Thai 
Mar 23, 2017 09:13

These journals got a lot of corrections recently. ('Public' entries only.)

kiyoshi

อูเบอร์ 2

นักข่าวบอกว่าศาลตัดสินแล้วที่แอฟลิเคชั่นของอูเบอร์เองถูกกฎหมายแต่คนขับรอูเบอร์ถ้าเขาไม่มีใบขับขี่สาธารณะแล้วผิดกฎหมาย ยังต้องมีป้ายสี่เขี...
  • 1
  • 2
  • Thai 
Mar 23, 2017 09:13