Popular corrections

These corrections got a lot of 'native nods' recently. ('Public' entries only.)

 • Hindi ko sigurado, baka sa Cavite siya.
 • Hindi ako sigurado, baka nasa Cavite siya.
 • Native Nods 1 Notebook 0
 • Saan ba si Janice?
 • Masaya ako kasi nakakakita ang kaibigan ko.
 • Masaya ako kasi nakikita ko ang mga kaibigan ko.
 • Native Nods 1 Notebook 0
 • Saan ba si Janice?
 • Kanina, sinabi ang guro ko na pinakamahirap ang wikang-Ingles dahil sa mga eksepsyon.
 • SinKabi kanina, sing akbi ang guro ko na pinakamahirap ang wikang-Ingles dahil sa mga eksepsyon.
 • Native Nods 0 Notebook 0
 • Mahirap ba ang wikang-Ingles?
 • Kanina, sinabi ang guro ko na pinakamahirap ang wikang-Ingles dahil sa mga eksepsyon.
 • Kanina, sinabi ang guro ko na pinakamahirap ang wikang-Ingles dahil sa mga eksepsyon.
 • Native Nods 0 Notebook 0
 • Mahirap ba ang wikang-Ingles?
 • Hindi akong makasang-ayon ng aking guro, kasi ang palagay ko ay madali ang katulad na wika, at mahirap pag-iba.
 • Hindi akong makasang-ayon sang aking guro, kasi sang palagay ko ay madali ang magkasinghtulawigd na wika, at mahirap kapag -iba.
 • Native Nods 0 Notebook 0
 • Mahirap ba ang wikang-Ingles?
 • Hindi akong makasang-ayon ng aking guro, kasi ang palagay ko ay madali ang katulad na wika, at mahirap pag-iba.
 • Hindi akong sumakasang-ayon sang aking guro, kasi ang palagay ko ay madali ang pkag-aratuland ang mga wikang, magkakahawig at mahirap pag -iba.
 • Notes: - I've only heard 'sa' where you put 'ang'(ang palagay ko)... -If you say 'makasang-ayon'(to be able to agree), it's like you weren't able to agree which I think is unusual to say in Tagalog so I made into 'sumasang-ayon'.
 • Native Nods 0 Notebook 0
 • Mahirap ba ang wikang-Ingles?
 • Halimbawa, kung alam ninyo ang wikang-Kastila, magiging madali ang wikang-Portuges.
 • Halimbawa, kung alam ninyo ang wikang-Kastila, magiging madali ang wikang-Portuges.
 • Native Nods 0 Notebook 0
 • Mahirap ba ang wikang-Ingles?
 • Halimbawa, kung alam ninyo ang wikang-Kastila, magiging madali ang wikang-Portuges.
 • Halimbawa, kung alam aruniong kayo ang wikang- Kastila, magiging madali lang ang wikang-Portuges.
 • 'Marunong' is more suitable here than 'alam'
 • Native Nods 0 Notebook 0
 • Mahirap ba ang wikang-Ingles?
 • Pero, kung alam lang ninyo ang wikang-Kastila, hindi madali ang, halimbawa, wikang-Koreano.
 • Pero, kung ang alam ninyo lang aninyo ang wikang-Kastila, hindi madali ang, whalikmbang kwagaya, ng wikang-Koreano.
 • Native Nods 0 Notebook 0
 • Mahirap ba ang wikang-Ingles?
 • Pero, kung alam lang ninyo ang wikang-Kastila, hindi madali ang, halimbawa, wikang-Koreano.
 • Pero, kung wikang Kastilam lang ninyo ang wikalam ng-Kastinyo lay, hindi madali ang, halimbawa, wikang -Koreano.
 • I think 'marunong' is more suitable here than 'alam'
 • Native Nods 0 Notebook 0
 • Mahirap ba ang wikang-Ingles?

These are corrections which were bookmarked (added to your notebook) recently ('Public' entries only.)

 • Mahirap ba ang wikang-Ingles?
 • Mahirap ba ang wikang-Ingles?
 • Native Nods 0 Notebook 0
 • Mahirap ba ang wikang-Ingles?
 • Mahirap ba ang wikang-Ingles?
 • Mahirap ba ang wikang-Ingles?
 • Native Nods 0 Notebook 0
 • Mahirap ba ang wikang-Ingles?
 • Kanina, sinabi ang guro ko na pinakamahirap ang wikang-Ingles dahil sa mga eksepsyon.
 • SinKabi kanina, sing akbi ang guro ko na pinakamahirap ang wikang-Ingles dahil sa mga eksepsyon.
 • Native Nods 0 Notebook 0
 • Mahirap ba ang wikang-Ingles?
 • Kanina, sinabi ang guro ko na pinakamahirap ang wikang-Ingles dahil sa mga eksepsyon.
 • Kanina, sinabi ang guro ko na pinakamahirap ang wikang-Ingles dahil sa mga eksepsyon.
 • Native Nods 0 Notebook 0
 • Mahirap ba ang wikang-Ingles?
 • Hindi akong makasang-ayon ng aking guro, kasi ang palagay ko ay madali ang katulad na wika, at mahirap pag-iba.
 • Hindi akong makasang-ayon sang aking guro, kasi sang palagay ko ay madali ang magkasinghtulawigd na wika, at mahirap kapag -iba.
 • Native Nods 0 Notebook 0
 • Mahirap ba ang wikang-Ingles?
 • Hindi akong makasang-ayon ng aking guro, kasi ang palagay ko ay madali ang katulad na wika, at mahirap pag-iba.
 • Hindi akong sumakasang-ayon sang aking guro, kasi ang palagay ko ay madali ang pkag-aratuland ang mga wikang, magkakahawig at mahirap pag -iba.
 • Notes: - I've only heard 'sa' where you put 'ang'(ang palagay ko)... -If you say 'makasang-ayon'(to be able to agree), it's like you weren't able to agree which I think is unusual to say in Tagalog so I made into 'sumasang-ayon'.
 • Native Nods 0 Notebook 0
 • Mahirap ba ang wikang-Ingles?
 • Halimbawa, kung alam ninyo ang wikang-Kastila, magiging madali ang wikang-Portuges.
 • Halimbawa, kung alam ninyo ang wikang-Kastila, magiging madali ang wikang-Portuges.
 • Native Nods 0 Notebook 0
 • Mahirap ba ang wikang-Ingles?
 • Halimbawa, kung alam ninyo ang wikang-Kastila, magiging madali ang wikang-Portuges.
 • Halimbawa, kung alam aruniong kayo ang wikang- Kastila, magiging madali lang ang wikang-Portuges.
 • 'Marunong' is more suitable here than 'alam'
 • Native Nods 0 Notebook 0
 • Mahirap ba ang wikang-Ingles?
 • Pero, kung alam lang ninyo ang wikang-Kastila, hindi madali ang, halimbawa, wikang-Koreano.
 • Pero, kung ang alam ninyo lang aninyo ang wikang-Kastila, hindi madali ang, whalikmbang kwagaya, ng wikang-Koreano.
 • Native Nods 0 Notebook 0
 • Mahirap ba ang wikang-Ingles?
 • Pero, kung alam lang ninyo ang wikang-Kastila, hindi madali ang, halimbawa, wikang-Koreano.
 • Pero, kung wikang Kastilam lang ninyo ang wikalam ng-Kastinyo lay, hindi madali ang, halimbawa, wikang -Koreano.
 • I think 'marunong' is more suitable here than 'alam'
 • Native Nods 0 Notebook 0
 • Mahirap ba ang wikang-Ingles?