Popular corrections

These corrections got a lot of 'native nods' recently. ('Public' entries only.)

 • Gusto kong mag-kanta Tagalog sa karaoke pero ulan na agad!
 • Gusto kong kumanta ng Tagalog sa karaoke pero baka umulan bigla!
 • "I want to sing Tagalog in the karaoke but it might rain suddenly"
 • Native Nods 3 Notebook 0
 • Gusto kong mag-kanta Tagalog sa karaoke pero ulan na agad!
 • Mahalaga ang German at Italian dahil maraming akong nakilalang estranghero bumisita sa trabaho.
 • Mahalaga ang German at Italian dahil marami akong nakilalang mga estranghero/banyaga na bumisita sa trabaho.
 • Native Nods 0 Notebook 0
 • Tagalog Skype 17
 • Ko pa rin nag-aral ako ang ibatibang wika sa bahay ko.
 • Nag-aaral pa rin ako ng ibatibang wika sa bahay ko.
 • Native Nods 0 Notebook 0
 • Tagalog Skype 17
 • Kailan lamang, nanood ba kayo ng mga laro ng basketball?
 • Kailan lang, nakapanood ba kayo ng mga laro sa basketball?
 • Native Nods 0 Notebook 0
 • Tagalog Skype 17
 • Kailan lamang, magsisimula nagaaral ako ang German at Italian sa university.
 • Kailan lang, nagsimula na akong mag-aral ako ng German at Italian sa university.
 • Native Nods 0 Notebook 0
 • Tagalog Skype 17

These are corrections which were bookmarked (added to your notebook) recently ('Public' entries only.)

 • Kailan lamang, magsisimula nagaaral ako ang German at Italian sa university.
 • Kailan lang, nagsimula na akong mag-aral ako ng German at Italian sa university.
 • Native Nods 0 Notebook 0
 • Tagalog Skype 17
 • Ko pa rin nag-aral ako ang ibatibang wika sa bahay ko.
 • Nag-aaral pa rin ako ng ibatibang wika sa bahay ko.
 • Native Nods 0 Notebook 0
 • Tagalog Skype 17
 • Mahalaga ang German at Italian dahil maraming akong nakilalang estranghero bumisita sa trabaho.
 • Mahalaga ang German at Italian dahil marami akong nakilalang mga estranghero/banyaga na bumisita sa trabaho.
 • Native Nods 0 Notebook 0
 • Tagalog Skype 17
 • Kailan lamang, nanood ba kayo ng mga laro ng basketball?
 • Kailan lang, nakapanood ba kayo ng mga laro sa basketball?
 • Native Nods 0 Notebook 0
 • Tagalog Skype 17
 • Gusto kong mag-kanta Tagalog sa karaoke pero ulan na agad!
 • Gusto kong kumanta ng Tagalog sa karaoke pero baka umulan bigla!
 • "I want to sing Tagalog in the karaoke but it might rain suddenly"
 • Native Nods 3 Notebook 0
 • Gusto kong mag-kanta Tagalog sa karaoke pero ulan na agad!