Matutong MagTagalog Top
 
 

 
 

26
Members

2
Threads

4
Comments

Group Description

Para sa mga miyembrong nais matuto ng Filipino at sa mga miyembro na marunong magTagalog at gustong magturo sa iba.

For Lang-8 users who are interested to learn the Filipino language and for Filipino nativeswho want to share their knowledge to other Lang-8 members.

Discussion Board

4 comments

Jan 6, 2017

Introduce Yourselves

Ipapakilala ang inyong sarili sa ibang miyembro ng Lang-8.