เพื่อนไทย "Thai friends" Top
 
 

 
 

213
Members

32
Threads

157
Comments

Group Description

เจ๊าะแจ๊ะนี่เป็นเจ๊าะแจ๊ะนภาษาไทยเเละภาษาอังกฤษ ยินดิทีีได้รู้จัก คนไทยเเละม้กเรียนภาษาไทยมีสภาที่นี่ เราพุดภาษาไทยเเละภาษาอังกฤษ เเละช่วยกันเรียนภาษาเรารักมาก ที่หนึ่งแนะนำที่หน้าหนึ่งนี่นะครับ ขอบคุุนครับจะเป็นเพื่อนไทย

http://lang-8.com/discuss/2983

Not only Small talk in Thai and English.
Please try the forum!
We are talking about Thai language, Thailand and more in Thai and in English.
Native Thai speaker and learners are welcome!

I would be happy if this group will be a platform for exchanging questions and awnsers about Thai language and it is made also for Thai peoples, having a question about English.

At first please introduce yourself using Thai or English:
http://lang-8.com/discuss/2983

Thanks for joining group เพื่อนไทย "Thai friends"!

Discussion Board

18 comments

May 14, 2010

สวัสดีครับ เพื่อนไทย

สวัสดีครับ เพื่อนไทย เป็นอย่างไรบ้าง คิดถึงเมืองไทยไหม ผนคิดถึง แต่ผมก็เรียนภาษาไทย ฉนขี่อ มาร์เซล ครูแกร ผมเป็มผู้ชายครับ ผนมาจากปร...

4 comments

Aug 12, 2009

continuous past tense

I always thought you can say as follows: We've been friend for 10 years. A= เราได้เป็นเพื่อนกันมา 10 ปี B= เราได้เป็นเพื่อนกันมา...

11 comments

Oct 15, 2009

"แล้ว"

A very nice friend of mine explained as follows: When you add"แล้ว" in the first of the sentence it means future. But if y...

3 comments

Nov 16, 2009

virtual Thai keyboards

I found some virtual Thai keyboards so that you can type Thai on screen: There is no download necessary: http://www.gate2home.c...

7 comments

Oct 25, 2009

much and many

Everytime when i try to say much or many I get confused. How to use it correctly? There is มื่เพื่อนเยอะๆ Can I also say: มื่เพื่อนเยอ...