Khi vẽ, chúng ta nhớ nhiều hơn

  •  
  • 282
  • 4
  • 2
  • Vietnamese 
May 29, 2018 05:30
Gần đây tôi đã xem một video TED thú vị và ngộ nghĩnh.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=_rchyy5Sm7Q

Tôi nghĩ mọi người học ngôn ngữ quan tâm đến việc tối đa hóa việc học của họ nên xem nó;
IThe trình bày cuộc đàm phán về vẽ hình ảnh để làm cho thông tin chúng ta cần phải học đáng nhớ hơn.
Bằng cách xem video này, bạn chắc chắn sẽ tin vào sự kỳ diệu của tư duy trực quan và giao tiếp thông qua hình ảnh.
Tôi rất ngạc nhiên rằng không có bản dịch tiếng Nhật.
Vì vậy, tôi hy vọng bạn bè của tôi ở đây tại Lang - 8 có thể giúp tôi dịch nó.

Khi vẽ, chúng ta sẽ nhớ nhiều hơn
Tôi phân vân liệu bạn có thể liên tưởng đến điều này.
Bạn đã bao giờ gặp khó khăn trong việc nhớ thông tin không?
Những dòng chữ như thế này?
Khi còn ở trường, tôi đã học được một cách là:
Tôi đã đọc.
Và đọc là một cách tuyệt vời để học, phải không?
Nhưng bạn biết không, đôi khi biểu hiện của tôi sẽ giống như thế này.
Bởi vì điều đôi khi tôi thấy tôi đọc tất cả những dòng này và không thể nhớ gì.
Điều này có tương tự với bạn không?
Và đôi khi tôi gấp trang giấy lại và cố gắng nhớ nó
Và tâm trí tôi trống rỗng và tôi không thể nhớ bất cứ điều gì.
Và sau đó tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Tôi bắt đầu đổ mồ hôi, băn khoăn và lo lắng,
đặc biệt là nếu khi gần đến kỳ thi.
Và tôi tự nghĩ, "Tôi sẽ không thể nhớ được bất cứ điều gì!"
Và tôi cũng tự nghĩ, "Chắc chắn phải có một cách dễ dàng hơn?"
Và có.

When we draw we remember more
I recently watched an interesting and enlightening TED video.
I think every language learner interested in maximizing their learning should watch it; especially those who have problems with memorization.
The presenter talks about drawing pictures to make information we need to learn more memorable. 
By watching this video you will surely believe in the magic of visual thinking and communication through images.
I was surprised that there is no Japanese translation.
So I hope my friends here at Lang-8 can help me translate it.

When we draw we remember more
I wonder if you can relate to this.
Have you ever had trouble remembering information?
Lines of writing like this?
When I was at school, one way I used to learn was this:
I used to read.
And reading's a great way to learn, isn't it?
But you know, sometimes my expression would be a bit like this.
Because what I used to find was that sometimes I'd be reading all these lines and they just weren't going in.
Is this familiar to you?
And I'd sometimes turn the paper over and try to remember it
And my mind had just gone blank and I couldn't remember anything.
And then I'd start to get really worried.
I'd start to sweat and fret and get all anxious,
especially if it got near to the examination.
And I thought to myself, "I'm never gonna remember any of this!"
And I also thought to myself, "There must be an easier way, mustn't there?"
And there is.