Valam ige

  •  
  • 162
  • 10
  • 2
  • Hungarian 
Apr 11, 2016 00:30
1. (telefonál) Az igazgató Londonnal telefonál délelőtt. Azután Párizzal. Körülbelül három órákor délután ebéd és négytől hatig Amerikaival telefonál.
2. (indul) Az hajó Spanyolországba fel nyolckor indul a kikötőből.
3. (érkezik, kezdődik, befejeződik)
Éva - Érkeziknek a vacsorán? A vacsora hetkor kezdődik.
Péter - Jövünk a vacsorán az órák után. Ök befejezdődnek körülbelül fel nyolckor.
4. Emberek küldnek a leveleket és képeslapokot, míg postások hozik azokot.
1. The CEO phones with London in the morning. After that with Paris. Around three in the afternoon he/she eats lunch and from four until six talks with America.
2. The ship to Spain departs at half past seven from the port.
3. Eva - Are you arriving to the dinner? The dinner starts at seven o'clock.
Peter - We are coming to the dinner after the classes. They finish around half past seven.
4. Men send letters and postcards, while postmen bring them.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app