Valam ige

  •  
  • 184
  • 10
  • 2
  • Hungarian 
Apr 11, 2016 00:30
1. (telefonál) Az igazgató Londonnal telefonál délelőtt. Azután Párizzal. Körülbelül három órákor délután ebéd és négytől hatig Amerikaival telefonál.
2. (indul) Az hajó Spanyolországba fel nyolckor indul a kikötőből.
3. (érkezik, kezdődik, befejeződik)
Éva - Érkeziknek a vacsorán? A vacsora hetkor kezdődik.
Péter - Jövünk a vacsorán az órák után. Ök befejezdődnek körülbelül fel nyolckor.
4. Emberek küldnek a leveleket és képeslapokot, míg postások hozik azokot.
1. The CEO phones with London in the morning. After that with Paris. Around three in the afternoon he/she eats lunch and from four until six talks with America.
2. The ship to Spain departs at half past seven from the port.
3. Eva - Are you arriving to the dinner? The dinner starts at seven o'clock.
Peter - We are coming to the dinner after the classes. They finish around half past seven.
4. Men send letters and postcards, while postmen bring them.