พจนานุกรมภาษาพูดญี่ปุ่น -ไทย

  •  
  • 2604
  • 22
  • 3
  • Thai 
Jan 12, 2011 23:37
เมื่อวานนี้ผมสั่ง'พจนานุกรมภาษาพูดญี่ปุ่น -ไทย'ISBN-10:974-8326195 บนอินเทอร์เน็ต หนังสือเล่มนี้ถูกตีพิมพ์โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีในประเทศไทย ราคานี้เป็นพจนานุกรม 695 บาท ในประเทศไทย,¥7,400รวมภาษีและการส่งราคา คุณคิดยังไง,แพง หรือ มีเหตุผล ? หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นและแปลเป็นส่วนหนึ่งของภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ผมมากมักจะใช้รุ่นนี้ญี่ปุ่นในการแสดงญี่ปุ่นเป็นภาษาพูดในภาษาอังกฤษ มันเป็นความสะดวกมากอย่างแน่นอน