คุณซานตา ระวังนะ เดี๋ยวของขวัญของฉันจะเปียก

  •  
  • 166
  • 2
  • 1
  • Thai 
Dec 15, 2015 23:20
คุณซานตา ระวังนะ เดี๋ยวของขวัญของฉันจะเปียก

http://www.bbc.com/news/world-australia-35098737
Santa, please be careful, my present could get wet.