แม่สอนว่า

  •  
  • 139
  • 1
  • 1
  • Thai 
Dec 12, 2015 11:19
แม่สอนว่า อย่าฟังคนที่เริ่มต้นพูดกับคำ คนส่วนใหญ่

คนพวกนี้หมายถึงคนส่วนใหญ่ที่เขารู้จัก

แม้ว่าเขาไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้
Mom taught me that I should not listen to people who start speaking with the words "most people."

They mean people they know.

Though they do not understand this.