Corrections made for TuSaoHoa (59)

Mai Anh
 • 11
 • Vietnamese
 • English
made 1 corrections for TuSaoHoa
got 0 corrections from TuSaoHoa
Nc25
 • 31
 • Vietnamese
 • English, Japanese
made 1 corrections for TuSaoHoa
got 0 corrections from TuSaoHoa

Xin giúp mình sữa quảng cáo này cám ơn! (khó) Jan 14, 2018 09:47

Thank you for your correction!
Toku
 • 25
 • Vietnamese
 • Japanese, English
made 1 corrections for TuSaoHoa
got 0 corrections from TuSaoHoa

Xin giúp mình sữa quảng cáo này cám ơn! (khó) Jan 14, 2018 03:10

Thank you for your correction!
cancer
 • 35
 • Vietnamese
 • English, Mandarin
made 1 corrections for TuSaoHoa
got 0 corrections from TuSaoHoa
 • Vietnamese
 • English
made 1 corrections for TuSaoHoa
got 1 corrections from TuSaoHoa
 • Vietnamese
 • Japanese
made 1 corrections for TuSaoHoa
got 0 corrections from TuSaoHoa

Đám Cưới Của Mình ở Việt Nam Mar 12, 2017 16:25

Thank you for your correction!
 • Vietnamese
 • English
made 1 corrections for TuSaoHoa
got 0 corrections from TuSaoHoa

Đám Cưới Của Mình ở Việt Nam Mar 12, 2017 16:19

Thank you for your correction!
 • Vietnamese
 • English, Japanese
made 1 corrections for TuSaoHoa
got 0 corrections from TuSaoHoa

Đám Cưới Của Mình ở Việt Nam Mar 11, 2017 15:58

Thank you for your correction!
shyn
 • 5
 • Vietnamese
 • English
made 1 corrections for TuSaoHoa
got 0 corrections from TuSaoHoa

Đám Cưới Của Mình ở Việt Nam Mar 10, 2017 15:03

Thank you for your correction!
 • Vietnamese
 • English
made 1 corrections for TuSaoHoa
got 0 corrections from TuSaoHoa

Câu hỏi về câu nói Mar 9, 2017 00:49

 • Vietnamese
 • Japanese
made 1 corrections for TuSaoHoa
got 0 corrections from TuSaoHoa

Đám Cưới Của Mình ở Việt Nam Mar 8, 2017 15:54

Thank you for your correction!
Tira
 • 49
 • Vietnamese
 • English
made 1 corrections for TuSaoHoa
got 0 corrections from TuSaoHoa

Đám Cưới Của Mình ở Việt Nam Mar 8, 2017 13:09

Thank you for your correction!
mrdlf
 • 2
 • Vietnamese
 • Japanese, English
made 1 corrections for TuSaoHoa
got 0 corrections from TuSaoHoa

Đám Cưới Của Mình ở Việt Nam Mar 7, 2017 14:49

Thank you for your correction!
 • Vietnamese
 • English
made 1 corrections for TuSaoHoa
got 1 corrections from TuSaoHoa

Đám Cưới Của Mình ở Việt Nam Mar 7, 2017 13:12

Thank you for your correction!
 • Vietnamese
 • English, Mandarin
made 1 corrections for TuSaoHoa
got 0 corrections from TuSaoHoa

Đám Cưới Của Mình ở Việt Nam Mar 7, 2017 09:49

Thank you for your correction!
Tu3102
 • 7
 • Vietnamese
 • English
made 1 corrections for TuSaoHoa
got 0 corrections from TuSaoHoa

Đám Cưới Của Mình ở Việt Nam Mar 7, 2017 08:46

Thank you for your correction!
ManLac
 • 1
 • Vietnamese
 • English, Mandarin
made 1 corrections for TuSaoHoa
got 0 corrections from TuSaoHoa

Câu hỏi về câu nói Mar 7, 2017 08:36

G.u.
 • 4
 • Vietnamese
 • German, English
made 2 corrections for TuSaoHoa
got 0 corrections from TuSaoHoa

Đám Cưới Của Mình ở Việt Nam Mar 7, 2017 07:25

Thank you for your correction!

Câu hỏi về câu nói Mar 7, 2017 07:20

Thank you for your correction!
 • Vietnamese
 • English
made 1 corrections for TuSaoHoa
got 0 corrections from TuSaoHoa
fzyukio
 • 18
 • English
 • Dutch, Korean
made 1 corrections for TuSaoHoa
got 0 corrections from TuSaoHoa