Journal
 
 
Photo Album

commoner1945's entry (13)

Post an entry now!
commoner1945

盤撋: pôaⁿ-nóa 意指打交道, 交際

盤撋: pôaⁿ-nóa 意指打交道, 交際
 •  
 • 229
 • 1
 • 1
 • Traditional Chinese 
Oct 30, 2017 05:38
commoner1945

今週かのじょわ餃子をする

今週かのじょわ餃子をする
 •  
 • 150
 • 6
 • 2
 • Japanese 
Oct 30, 2017 05:19
commoner1945

台語新聞 搬戲人生

台語新聞 搬戲人生 掌中: chiáng-tiong 劇團: ke̍k-thôan 傳: thôan 第四代: tē sì tāi 團主: thôan chú 結合: kiat-ha̍ 搖滾: iô-kún 音樂劇: im-ga̍k-kio̍ ê...
 •  
 • 155
 • 1
 • 1
 • Traditional Chinese 
Oct 27, 2017 04:06
commoner1945

台灣的受薪階級如果心態還是以為自己是既得利益階級, 那真的不要怪別人.

台灣的受薪階級如果心態還是以為自己是既得利益階級, 那真的不要怪別人. https://join.gov.tw/idea/detail/af252fbc-de18-49e3-9c37-30362f680dee
 •  
 • 301
 • 1
 • 1
 • Traditional Chinese 
Oct 24, 2017 06:39
commoner1945

快問快答 來賓 陳明章

快問快答 來賓 陳明章 快問快答: khah mn̄g khah tap 零嘴: sì-siù-á 酒家菜: tsiú-ka tshài 泡麵: phàu-mī 民謠: bîn-iâu 燈下: ting ē 鄧雨賢: Tīng ú hiân 撟: ki...
 •  
 • 206
 • 0
 • 0
 • Traditional Chinese 
Oct 22, 2017 07:00
commoner1945

台湾語をべんきょうしたいなら

台湾語をべんきょうしたいなら http://www.superfm98-5.com.tw/web/index/index.jsp
 •  
 • 155
 • 3
 • 1
 • Japanese 
Oct 22, 2017 06:28
commoner1945

鹿窟事件

鹿窟事件 一九五○年代中華民國於現今新北市汐止,石碇交界的鹿窟一帶爆發白色恐怖案件。中華民國軍隊強占民宅,無故毆打村民問訊。 當年國防部保密局對村民刑求, 村民有的終生殘廢,有的發瘋,或自殺。當時共二百三十一名案犯移送,其中死刑二十八人,無期徒刑一人,造成後續冤...
 •  
 • 196
 • 2
 • 1
 • Traditional Chinese 
Oct 21, 2017 08:44 新聞 歷史
commoner1945

鄉民: 鄉民(hiong-bîn)

鄉民: 鄉民(hiong-bîn) 社團: 社團(siā-thôan) 課: 課(khò) 特殊: 特殊(te̍k-sû ) 網路: 網路(bāng-lō͘) <- 音似綁 語言社群: 語言社群(gí-giân siā kûn) https://www...
 •  
 • 114
 • 5
 • 0
 • Traditional Chinese 
Oct 16, 2017 04:02
commoner1945

新聞

日本議員發動台灣正名連署. 日本10萬份連署, 台灣不到一萬份. 美國會推動台灣旅行法 https://www.youtube.com/watch?v=rlEJJuoLo1Q
 •  
 • 131
 • 0
 • 0
 • Traditional Chinese 
Oct 15, 2017 02:42
commoner1945

這才是堂堂正正的中華民國人!

這才是堂堂正正的中華民國人! https://www.youtube.com/watch?v=qTSAEd3h1QY
 •  
 • 195
 • 0
 • 0
 • Traditional Chinese 
Oct 11, 2017 03:12
commoner1945

Making a sentence:

Making a sentence: わたしはこのがだいすきです. I like this song. https://www.youtube.com/watch?time_continue=98&v=P0EUA57FEv8
 •  
 • 199
 • 5
 • 2
 • Japanese 
Oct 5, 2017 06:15
commoner1945

1:17 ~ 1:18 @ http://www.bbc.com/news/video_and_audio/headlines/41493322/cata...

1:17 ~ 1:18 @ http://www.bbc.com/news/video_and_audio/headlines/41493322/catalan-vote-what-will-happen-next https://imgur.com/a/ey3IT ...
 •  
 • 269
 • 2
 • 1
 • Traditional Chinese 
Oct 4, 2017 08:23
commoner1945

無需修改

無需修改 Plaintiffs in this case - two residents of Taiwan and a political advocacy organization representing residents of Taiwan - chall...
 •  
 • 179
 • 0
 • 0
 • Traditional Chinese 
Oct 1, 2017 22:21