Journal
 
 
Photo Album

commoner1945's entry (10)

Post an entry now!
commoner1945

228

228不只是個紀念日. https://zh-tw.facebook.com/notes/740528019299928/ http://amara.org/en/videos/v7PeT9JwoXAI/zh-tw/272358/
 •  
 • 271
 • 0
 • 2
 • Traditional Chinese 
Feb 28, 2016 15:13
commoner1945

日本人朝食何食べた?

日本人朝食何食べた?
 •  
 • 336
 • 26
 • 2
 • Japanese 
Feb 27, 2016 00:40
commoner1945

"小童どうでしょう" <- どいう意味ですか?

"小童どうでしょう" <- どいう意味ですか?
 •  
 • 270
 • 5
 • 1
 • Japanese 
Feb 25, 2016 20:39
commoner1945

葛超智特展

葛超智特展 http://www.peoplenews.tw/news/c7b96bbb-adc4-420e-b7fa-a11ebc8a157f 葛超智, 1940年代美國駐台外交官, 見證那個時代在台灣發生的事件, 為"被出賣的台灣"(Fo...
 •  
 • 283
 • 0
 • 1
 • Traditional Chinese 
Feb 25, 2016 14:48
commoner1945

搭車 (chē-chhia)

搭車 (chē-chhia) 我要一張全票: góa bē chi̍t tiuⁿ chôan-phiò 我: góa 要: bē 一張: chi̍t tiuⁿ 全票: chôan-phiò 學生: ha̍k-seng-phiò 我要來回(票):...
 •  
 • 518
 • 68
 • 4
 • Traditional Chinese 
Feb 23, 2016 15:12
commoner1945

月の老人様参拝のステップ (1:21 ~ 3:22)

月の老人様参拝のステップ (1:21 ~ 3:22) https://www.youtube.com/watch?v=z5j0nwbruMM
 •  
 • 152
 • 0
 • 1
 • Japanese 
Feb 21, 2016 14:46
commoner1945

蔣經國哦, 呵呵~

蔣經國哦, 呵呵~ http://www.peoplenews.tw/news/3b3fb845-e0c2-44ac-827e-0c314f903a0f
 •  
 • 152
 • 0
 • 1
 • Traditional Chinese 
Feb 20, 2016 23:24
commoner1945

パセリがすきですか?

パセリがすきですか? http://www.setn.com/News.aspx?NewsID=124947
 •  
 • 172
 • 9
 • 2
 • Japanese 
Feb 19, 2016 00:47
commoner1945

I heard the sentences, but don't know their meaning:

I heard the sentences, but don't know their meaning: De su ku no u e ni to lu men do mo kju ga a ri ma su. And O fen mo le...
 •  
 • 339
 • 8
 • 0
 • Japanese 
Feb 15, 2016 22:20
commoner1945

これを見ますか?

これを見ますか? https://www.youtube.com/watch?v=ibkDPXYsMiU
 •  
 • 147
 • 1
 • 1
 • Japanese 
Feb 5, 2016 20:54