Journal
 
 
Photo Album

commoner1945's entry (13)

Post an entry now!
commoner1945

什麼是真實的?

什麼是真實的? 你如何定義真實?
 •  
 • 220
 • 0
 • 3
 • Traditional Chinese 
May 31, 2015 20:17
commoner1945

台北大轟炸行動70周年

台北大轟炸行動70周年 台灣當時為日本領土, 在1945年5月31日, 美軍從菲律賓出動117架B-24轟炸機空襲台北. 早在1938年2月23日中華民國也曾派空軍轟炸台北松山基地, 造成造成九人死亡、廿九人受傷(戰爭體制下的台灣). https://www....
 •  
 • 280
 • 0
 • 1
 • Traditional Chinese 
May 31, 2015 02:16
commoner1945

I heard a sentence having the meaning of "it's easy to rain in summ...

I heard a sentence having the meaning of "it's easy to rain in summer". Is the following correct way of writing it? Ku...
 •  
 • 160
 • 3
 • 1
 • Japanese 
May 31, 2015 00:09
commoner1945

In memory of Tan Ti-Hiong.

In memory of Tan Ti-Hiong.
 •  
 • 315
 • 1
 • 1
 • Traditional Chinese 
May 28, 2015 15:00
commoner1945

嗯...難怪最近有句流行的話是這樣說的 - 小時候不唸書,長大當記者.

嗯...難怪最近有句流行的話是這樣說的 - 小時候不唸書,長大當記者. http://i.imgur.com/pFnFNgj.png http://i.imgur.com/YB323WP.jpg
 •  
 • 709
 • 1
 • 1
 • Traditional Chinese 
May 27, 2015 21:47
commoner1945

灣生回家

灣生回家 https://zh-tw.facebook.com/film.wansei
 •  
 • 232
 • 1
 • 1
 • Traditional Chinese 
May 27, 2015 17:21
commoner1945

台北大空襲70周年

台北大空襲70周年 1938年台灣(台北, 新竹)遭到蔣介石空軍的空襲. http://i.imgur.com/eIPdpao.jpg
 •  
 • 396
 • 0
 • 1
 • Traditional Chinese 
May 27, 2015 14:16
commoner1945

台灣歷史

台灣歷史 The island of Formosa, past and present https://archive.org/details/islandofformosap00davi
 •  
 • 280
 • 0
 • 1
 • Traditional Chinese 
May 25, 2015 15:28
commoner1945

siàu-liân-lâng bô tāi bô chì chiah-ní kāu-chhau-hôan

siàu-liân-lâng bô tāi bô chì chiah-ní kāu-chhau-hôan siàu-liân-lâng: 少年人 bô tāi bô chì: 沒代沒誌 chiah-ní: 即呢 kāu-chhau-hôan: 厚操煩
 •  
 • 184
 • 0
 • 0
 • Traditional Chinese 
May 24, 2015 16:19
commoner1945

http://bigstory.ap.org/article/3d1107e02a2a4c72851d35fe503a6e28/taiwan-party-...

http://bigstory.ap.org/article/3d1107e02a2a4c72851d35fe503a6e28/taiwan-party-leader-affirms-eventual-reunion-china 北京(美聯社) - 台灣統治當局執政國...
 •  
 • 366
 • 0
 • 1
 • Traditional Chinese 
May 5, 2015 14:41
commoner1945

あしだ ひやいから こんばんわ ひやく ねましう

あしだ ひやいから こんばんわ ひやく ねましう
 •  
 • 209
 • 4
 • 2
 • Japanese 
May 3, 2015 17:12
commoner1945

捶心肝: tûi-sim-koaⁿ

捶心肝: tûi-sim-koaⁿ 表示心痛, 例: 今天買大又輸了, 真是捶心肝. 金排球: chin-pháiⁿ-chhiò 表示非常難笑. 例: 你造句的例子舉的有夠爛, 金排球.
 •  
 • 244
 • 2
 • 2
 • Traditional Chinese 
May 3, 2015 01:15
commoner1945

點菜時的句型:

點菜時的句型: 老闆, 我要...碗...飯/麵, 再加... thâu-ke, góa boeh ... óaⁿ ... pn̄g/ mī, koh ka ... - 老闆, 我要一碗麵(飯) 老闆: thâu-ke (頭家) 我: góa 要...
 •  
 • 617
 • 22
 • 0
 • Traditional Chinese 
May 1, 2015 15:13