Ήρθε το καλοκαίρι!

  •  
  • 581
  • 1
  • 3
  • Greek 
Jul 18, 2010 01:01 καλοκαίρι βροχή summer rain
Γειά σας παιδιά!

Έχει φύγει η περίοδος των βροχών και ήρθε το καλοκαίρι!
"rainy season" ... η εποχή των βροχών; η περίοδος των βροχών;
Αυτές τις μέρες δεν λειτουργεί το λεξικό στο ίντερνετ...
http://dictionary.in.gr/

Είχα πολύ δουλειά από τα τέλη του Ιουνίου ως τις αρχές του Ιουλίου.
Δούλευα κάθε μέρα μέχρι στις 11 μ.μ. τη νύχτα.
Τώρα όμως δεν δουλεύω τόσο πολλά.
Θα γράψω κάτι στα ελληνικά πάλι!

----
夏が来た!

皆さんこんにちは!
梅雨(日本の雨季)が終わって、夏が来ました!
「雨季」は、η εποχή των βροχών でしょうか、η περίοδος των βροχών でしょうか?
最近、オンラインの辞書が動かなくて困っています…。

6月の終わりから7月の初めは、とても仕事が忙しかったです。
毎晩23時まで働いてました。
でも今はそんなに働いていません。
また、ギリシャ語でなにか書こうと思います。
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app