Vietnamese Presentation

  •  
  • 843
  • 2
  • 2
  • Vietnamese 
Oct 28, 2011 01:23 vietnamese speech
(I have to do a speech today in Vietnamese class...I don't know very much grammar yet so it's kind of boring. Check it for me please?)

Chào các bạn. Tên mình là Valerie. Mình hai mười một.
Mình là người Skagit County và bây giờ mình sống ở
Seattle. Mình đi học ở University of Washington. Mình
học tiếng Nhật và tiếng Việt. Mình muốn biết nói nhiều
tiếng nước ngoài.

Mình nghĩ rằng lớp tiếng Việt hay. Mình muốn học tiếng
Việt tại vì mình muốn đi Việt Nam. Bây giờ không có
bạn người Việt mà mình muốn gặp nhiều người Việt
lắm. Mình thích món ăn Việt và mình thích quán ăn
Tamarind Tree ở International District. Mình thích
nhiều món ăn mà ghét xốt mayonne.

Mình có một em gái và em ấy mười hai. Em ấy đánh
trò chơi viđêô với mình. Mình nghĩ là em ấy rất tốt mà
chúng mình thỉnh thoảng cãi nhau. Có lẽ em ấy vắng vẻ
tại vì bây giờ mình không sống với em ấy. Em ấy cũng
không thích xốt mayonne.

--
VOCABULARY:
trò chơi viđêô – video games
sống – live
xốt mayonne – mayonnaise
em gái – little sister
cãi nhau -- argue
vắng vẻ -- lonely