Corrections made for Josh (4)

Diaku
  • 233
  • German
  • Japanese, English
made 1 corrections for Josh
got 0 corrections from Josh

German/English Speakers Nov 28, 2008 21:45

Kimi
  • 10
  • German
  • Japanese, Latin
made 1 corrections for Josh
got 0 corrections from Josh

Ich habe ein problem Nov 28, 2008 18:37

  • Spanish
  • Japanese, English
made 1 corrections for Josh
got 0 corrections from Josh

Hallo, Wie gehts? Sep 30, 2008 06:42


  • 0
made 1 corrections for Josh
got 0 corrections from Josh

Hallo, Wie gehts? Jul 18, 2008 22:56