برنامه شما برای تحصیل

  •  
  • 293
  • 3
  • 4
  • Persian 
Jul 25, 2014 18:35
برنامه شما برای تحصیل
با سلام و احترام بنویسم.اسم من بهار است .من دانشجوی سال دوم رشته زبان فارسی دانشگاه زبانهای خارجی شی ان هستم .من درخواست می کنم که در دانشگاه تهران زبان فارسی را درس بخوانم .
من می دانم که دانشگاه تهران بزرگترین مرکز آموزش عالی در ایران است .ارزیابی آموزشی دانشگاه تهران عالی است و در آموزش فارسی خیلی وارد است .من می خواهم فارسیم را پیشرفت کنم .فکر می کنم بعداز یک سال درس خواندن انجان می توانم فارسی را بهتر صحبت کنم و بنویسم .
بعداز آنکه بر می گردم ،من تحصیل فارسی را ادامه خواهم داد .امید وارم بعداز فارغ التحصیل یک کار درباره فارسی را پیدا کنم .تجربه تحصیل در ایران فایده دارد .
من قول می دهم که به قانون ایران انتظار داشته باشم .در این سال تلاش می کنم خوب درس بخوانم و با دوستها یم خوب زندگی کنم .
تشکر می کنم شما این جمله ها را خواندید .