اولین چیزی که می خواهی در ایران ببینی چیست

  •  
  • 341
  • 3
  • 4
  • Persian 
Jun 23, 2014 00:50


اولین چیزی که میخام در ایران ببینم زندگی مردم است .چون زندگی روز معمولی مردم جان فرهنگ یک کشور رو نشان می دهد .اگرچه ایران کشور دارای تاریخ دیرینه و آثار تاریخی زیادی است ،ولی به نظر می رسد زندگی مردم از داستان شاه ها جالبتره .اگرچه می توان دریای خزر و کوه دماوند دید ،ولی زندگی مردم از آنها مهمتره .

ایران یک کشور اسلامی است .با چین خیلی فرق دارد .زندگی ایرانی هم زندگی اسلامیم است .میخاهم ببینم مردم ایران چجوری نماز می خوانند ،چجوری روز می گذرند ،چجوری کار می کنند و چجوری خدا را می پرستند .مردم ایران هم عید مذهبی دارند .میخوام ببینم آنها چجوری این عید ها را جشن می گیرند .عید فطر ،عید قربان ،عید عاشورا و غیره .من کنجکاوی دارم .

چون من دانشجو ام و ممکن است به ایران بروم درس بخوانم ،من هم میخاهم ببینم زندگی دانشجوی ایرانی چطور است .میخام ببینم چه درسی می خوانند.روزی چند کلاس دارند ؟بعداز کلاس چه کار می کنند؟دوست دارند ورزش می کنند ؟دوست دارند درس می خوانند ؟توی خوابگاه چه کار می کنند ؟غذا می پزند ؟آواز می خوانند ؟شنیدم شعر در زندگی ایرانیان خیلی مهم است .آیا دانشجوی ایرانیان شعر می گویند ؟ امیدوارم دوست ایرانی داشته باشم ،فقط در همین صورت می توانم زندگی شان بشناسم .

من می خاهم ببینم مردم ایران چه لباسی می پوشند ،چه جوری غذا می پزنند .ماشین را بیشتر دوست دارند یا دوچرخه ؟آیا جوانان با پدر و مادر باهم زندگی می کنند ؟آیا پسرها به دخترها آواز می خوانند ؟وقتی سر کار می روند قدمشان تنده یا نه ؟وقتی خیابان مسدود شد ،چه احساسی می کنند ؟من بیشتر از دیگه می خواهم بنینم این است که لبخند مردم چه جوری است . اگر کسی آرامش و آسایش داشته باشند ،آنها از صمیم قلب لبخند می زنند .

استادمان گفت که آسمان همه جا آبی ست .فکر می کنم هم زندگی مردم ایران هم زندگی مردم چین شادی و گنجی دارند . هرچه بیشتر ببینیم ،بیشتر می دانیم .