freesoner's Home
 
 
 
 
Photo Album

 
 

73
Entries Written

246
Corrections made

315
Corrections received

383
Friends


Read more

Latest entries

freesoner

Ở Hàn Quốc có một cách ngôn như thế này. With native lang

Ở Hàn Quốc có một cách ngôn như thế này. "Người cầm dài đũa lầy người sống xa, nhưng người cầm ngắn đó lầy người sống gần." ...
 •  
 • 697
 • 18
 • 8
 • Vietnamese 
May 18, 2016 14:06
freesoner

Ở Hàn Quốc ngày mai là lễ Phật đản. With native lang

Ở Hàn Quốc ngày mai là lễ Phật đản. Đối với người theo đạo Phật là một ngày có ý nghĩa, nhưng với người khác chỉ một ngày nghỉ thôi. Bạn ...
 •  
 • 545
 • 16
 • 10
 • Vietnamese 
May 13, 2016 17:43
freesoner

为什么学习外语?

出生在用英语或汉语的国家的人真是太好了吧。因为是世界上许多人用这些语言,他们可以和很多人比较容易交流。我这个韩国人来说,韩国是一个小国,而且韩语是只用自己的国家以外去任何外国都没有用。好可怜吧。我很想跟地球人交朋友。可是外人们都听不懂我的话。那么怎么做就行?你们猜猜。我觉得...
 •  
 • 712
 • 5
 • 8
 • Mandarin 
Jul 9, 2015 15:35
freesoner

开始学习汉语都要两年了。

开始学习汉语都要两年了。 仔细说 到了这个月底就是二周年了。 离那天到现在每一天我都不能感到自己的水平天天越来越高。 经过很久郁闷的日子 不少想就放弃的诱惑。 我有一本中文小说去年没读完着放弃的。 到了今年夏天 我才能决定要再读。 现在这本书已经读完了。内容...
 •  
 • 576
 • 0
 • 7
 • Mandarin 
Jul 8, 2015 16:26
freesoner

这是一个我买菜的时候经常用的TODO应用。

这是一个我买菜的时候经常用的TODO应用。 本来各个项目都是韩语的,可是今天突然想到就这样变成汉语的。 为什么呢? 这就是为了习惯于用汉语。 在日常生活中,这样看着汉语的东西,一边买菜,一边背生词。 这才不是一石二鸟吗。 picture link) htt...
 •  
 • 684
 • 2
 • 3
 • Mandarin 
Apr 24, 2015 09:59
Read more
See all

Group

289
Threads

3782
Members

日本語・中国語しゃべり場 皆様のしゃべり場
ようこそ、「日本語・中国語しゃべり場」へ。 ここに入った皆さん、ここで遠慮なく自由にご発言してくださいね。(日本語と中国語どちらでも構いませんよ。) 新人さんは先に「挨拶の部屋」へどうぞ、皆...


Testimonials from My Friends


你好 很高兴认识你