JMAN's Home
 
 
 
 
Photo Album

 
 

7
Entries Written

1,437
Corrections made

26
Corrections received

84
Friends

About me

Gamer

My name is JMAN.

I was born in Japan and I grew up in Japan.

Read more

Latest entries

JMAN

音调改变 (声調変化)

wǒ xiǎng mǎi liǎng běn xiǎo shuō   我 想 买 两 本 小 说 ↓ Wó xiáng mǎi liáng bén xiǎoshuō 是吗?
 •  
 • 64
 • 7
 • 2
 • Mandarin 
Mar 7, 2019 12:56
JMAN

我在日本。我在家。 With native lang

你现在在哪里? 你现在在哪儿? 现在你在哪里? 现在你在哪儿? 你现在在哪里呢? 你现在在哪儿呢? 现在你在哪里呢? 现在你在哪儿呢?
 •  
 • 72
 • 5
 • 4
 • Mandarin 
Mar 1, 2019 09:30
JMAN

不也挺好吗?=苦笑い?

不也挺好吗?=苦笑い?
 •  
 • 174
 • 6
 • 2
 • Mandarin 
Aug 17, 2018 02:40
JMAN

凉爽!

2018年08月09日 13号台风接近日本。 气温下降。 凉爽!
 •  
 • 190
 • 2
 • 2
 • Mandarin 
Aug 9, 2018 07:05
JMAN

工作细胞

早上好! 我看过动画的工作细胞。 我喜欢它。 我特别喜欢血小板。 你看什么样的动画?
 •  
 • 180
 • 8
 • 3
 • Mandarin 
Aug 7, 2018 08:30
Read more