Corrections made for dearlion (20)

paco
 • 3193
 • Japanese
 • English, German, French, Mandarin
made 1 corrections for dearlion
got 0 corrections from dearlion
Shintaro
 • 234
 • Japanese
 • English, French
made 1 corrections for dearlion
got 0 corrections from dearlion
mile
 • 2265
 • Japanese
 • English
made 2 corrections for dearlion
got 0 corrections from dearlion
 • Japanese
 • English
made 1 corrections for dearlion
got 0 corrections from dearlion

怒られた。 Jun 29, 2019 23:33

Kao
 • 31
 • Japanese
 • Spanish, Other language
made 1 corrections for dearlion
got 0 corrections from dearlion

怒られた。 Jun 29, 2019 23:29

Panda
 • 2258
 • Japanese
 • Mandarin, English
made 2 corrections for dearlion
got 0 corrections from dearlion

翻訳練習 1 故宫の紹介 Jun 6, 2019 13:52

sekimami
 • 309
 • Japanese
 • English, French
made 1 corrections for dearlion
got 0 corrections from dearlion
sho
 • 6
 • Japanese
 • English
made 1 corrections for dearlion
got 0 corrections from dearlion

一人 Jan 7, 2016 01:48

nil
 • 14
 • Japanese
 • English
made 1 corrections for dearlion
got 0 corrections from dearlion

一人 Jan 7, 2016 00:23

Tomo
 • 20
 • Japanese
 • English
made 1 corrections for dearlion
got 0 corrections from dearlion

CAになりたい Jan 6, 2016 05:54

miyaji
 • 31
 • Japanese
 • English
made 1 corrections for dearlion
got 0 corrections from dearlion

CAになりたい Jan 6, 2016 01:49


 • 486
made 1 corrections for dearlion
got 0 corrections from dearlion

2つのご報告 Dec 14, 2015 22:52

Takumi
 • 0
 • Japanese
 • English, Spanish
made 1 corrections for dearlion
got 0 corrections from dearlion

2つのご報告 Dec 14, 2015 03:52

鳥丸
 • 8
 • Japanese
 • English
made 1 corrections for dearlion
got 0 corrections from dearlion

最近 Dec 12, 2015 06:00

 • Japanese
 • English
made 1 corrections for dearlion
got 0 corrections from dearlion

 • 39
made 2 corrections for dearlion
got 0 corrections from dearlion

关于留学 Jun 20, 2013 22:24

Thank you for your correction!

Jun 19, 2013 15:22

Thank you for your correction!
sensei
 • 29860
 • Japanese
 • English, Mandarin
made 1 corrections for dearlion
got 0 corrections from dearlion

关于留学 Jun 20, 2013 22:18

Thank you for your correction!
Bonsai
 • 1882
 • Japanese
 • Korean, English
made 1 corrections for dearlion
got 0 corrections from dearlion

Jun 19, 2013 21:48


 • 160
made 1 corrections for dearlion
got 0 corrections from dearlion

Jun 19, 2013 15:23

Thank you for your correction!